LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 20/8 đến 24/08/2018

Đăng bài Quantri T2, 20/08/2018 - 07:05

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
20/8/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Tập huấn công tác kiểm tra giám sát tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Hiền, Đ/c Năm, Đ/c La, Đ/c Toàn, Đ/c Đức Chi cục).

- Tham gia với BCĐ 389 của tỉnh về tuyên truyền phổ biến văn bản QPPL tại các huyện thị (Đ/c Thành Em).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu cơ sở đề tài NCKH cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

Thứ Ba
21/8/2018

- Tham gia với Phòng KT&HT huyện Mang Thít về kiểm tra đo lường (Đ/c Đức Chi cục).

- 15 giờ: Thẩm định an toàn bức xạ tại Công ty TNHH Loan Trâm (Đ/c Công Danh, Đ/c Hiền).

Thứ Tư
22/8/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị Ban chấp hành mở rộng tại Hội Nông dân tỉnh (Đ/c Danh).       

- 14 giờ: Họp BCHCĐCS.

Thứ Năm
23/8/2018

- 8 giờ: Tiếp và làm việc với đoàn công tác của UBND huyện Khánh Vĩnh - Tỉnh Khánh Hòa về học tập kinh nghiệm quản lý, khai thác và sử dụng các nhãn hiệu có sản phẩm Bưởi (BGĐ Sở, Phòng QLCN).

- 8 giờ: Tham gia với Tỉnh đoàn về khảo sát điểm thực hiện mô hình trồng Ớt sừng vàng  tại Vũng Liêm và Tam Bình (Đ/c Phong, Đ/c Tâm QLKHCS).

Thứ Sáu
24/8/2018

- 8 giờ: Dự hội nghị quán triệt triển khai luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa khu vực Miền Nam tại TP. HCM (Đ/c Giới).

- 8 giờ: Tham dự Startup Day 2018 tại TP. HCM 2 ngày (Đ/c Giới, Đ/c Đức KHTC).

- 13 giờ 30’: Dự hội thảo Đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và thúc đẩy đổi mới công nghệ các tỉnh thành phía Nam tại Cần Thơ (Đ/c Danh, Đ/c Công Danh).