Lịch công tác tuần từ 20/11/2017 đến 24/11/2017

Đăng bài Quantri T2, 20/11/2017 - 06:33

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
20/11/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp thông qua các văn bản trình HĐND tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Dự tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32 tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Họp bàn nội dung về việc phúc tra kết quả thực hiện khắc phục những hạn chế tại nhà máy nước Thăng Long tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Danh).

Thứ Ba
21/11/2017

- Dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các TTƯDTBKH&CN tại Đà Nẵng từ 21 - 25/11/2017 (Đ/c Hiếu, TTƯDTBKH&CN).

- 8 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các ngành trong tỉnh từ 21 - 22/11/2017 (Đoàn kiểm tra).

- 13 giờ 30’: Họp thông qua nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Vĩnh Long đến năm 2035 tại Sở Xây dựng (Đ/c Giới).

Thứ Tư
22/11/2017

- Dự hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến và hội thảo truyền thông về ứng dụng đổi mới công nghệ tại Đà Nẵng từ 22 - 24/11/17 (Đ/c  Công Danh, TTTT & TKKH&CN).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện NQ TW3 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CHH-HĐH đất nước và Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 18-CT/TW của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 8 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai thực hiện NĐ số 54/2016/NĐ-CP và các văn bản có liên quan tại TP. HCM (Đ/c Giới, Phòng KHTC, TTƯDTBKH&CN, TTKTTCĐLCL, TTTT & TKKH&CN).

Thứ Năm
23/11/2017

 

Thứ Sáu 24/11/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo liên kết và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN vùng ĐBSCL tại Cần Thơ (Đ/c Phong, Đ/c Minh).

- 8 giờ: Dự hội thảo khoa học “Môi trường, Tài nguyên Thiên nhiên và Biến đổi khí hậu ở ĐBSCL” tại Cần Thơ (Đ/c Danh).

- 8 giờ: Tập huấn nghiệp vụ QLNN về đo lường năm 2017 tại Chi cục TC - ĐL - CL (Chi cục chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu dự án điều tra, khảo sát, xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Danh).