LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 19/03 đến 23/03/2018

Đăng bài Quantri T2, 19/03/2018 - 06:18

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
19/03/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Dự đại hội thường niên HTX chôm chôm tại Xã Bình Hòa Phước (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp Ban điều hành dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa kỳ họp lần 1/2018 tại Sở (Chi cục chuẩn bị).

Thứ Ba
20/03/2018

 - 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 9 giờ: Dự họp kiểm tra các nội dung phục vụ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu, Đ/c Long).

- 14 giờ: Dự họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ NN-CN-TM-Festival vật tư nông nghiệp năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
21/03/2018

 - 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Dự án Ứng dụng thiết bị sấy bằng năng lượng mặt trời trong sấy nông sản ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2 (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Xây dựng mô hình nuối cá chẽm trong ao đất tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
22/03/2018

 - 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo vận động viên đội trẻ và năng khiếu của môn Điền kinh, Bơi lội và Taekwondo tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Dự hội thảo xây dựng chính phủ điện tử trên nền tảng điện toán đám mây của Viettel tại Cần Thơ (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Nghiên cứu giải pháp khắc phục răn nứt trong khối xây sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 17 giờ 30’: Dự hội nghị Sihub2020 hướng đến kết nối toàn cầu tại TP. HCM (Đ/c Danh).

Thứ Sáu
23/03/2018

 - 8 giờ: Hội nghị gặp mặt biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư thưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Sở (Toàn thể đảng viên, CCVC).

- 8 giờ: Họp chuyển giao kết quả đề tài GIS cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Sở (BLĐ Sở, TTTT&TKKH&CN, QLKH, KHTC).

- 14 giờ: Họp tuyển chọn đề tài Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 (Phòng QLKH chuẩn bị).