Lịch công tác tuần từ 18/12/2017 đến 22/12/2017

Đăng bài Quantri T2, 18/12/2017 - 01:21

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
18/12/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Dự họp bàn phương án tổ chức Hội chợ, Triển lãm gắn với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh, TTTT&TKKH&CN).

- 13 giờ 30’: Dự hội thảo khoa học đóng góp ý kiến đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Long tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Dự tập huấn chuyên đề những vấn đề căn bản trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng tại UBND tỉnh (Đ/c Phong, TTTT&TKH&CN)

Thứ Ba
19/12/2017

- 8 giờ: Họp đánh giá kiểm điểm đảng viên năm 2017 Chi bộ Chi cục, Chi bộ TTƯDTBKH&CN).

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo báo cáo về tình hình biến đổi khí hậu và các công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu tại Cần Thơ (Đ/c Danh, Phòng QLKH).

- Tổng kết 7 điểm mô hình tại các huyện từ 19-22/12/2017 (TTTT&TKKH&CN).

- 14 giờ: Dự họp xem xét dự án đầu tư của dự án xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt không khói tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Hiếu).

Thứ Tư
20/12/2017

- 8 giờ 30’: Tham dự chuỗi sự kiện về phát triển KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017 tại TP. HCM (Đ/c Danh, Đ/c Đức KHTC, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Công Danh).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Sở Công thương (Đ/c Giới, Đ/c Thành TTra).

Thứ Năm
21/12/2017

- 8 giờ: Họp Ban chỉ đạo chương trình phát triển tài sản trí tuệ tại Sở (Phòng QLCN chuẩn bị).

- 8 giờ: Họp đánh giá kiểm điểm đảng viên năm 2017 Chi bộ VP Sở.

Thứ Sáu 22/12/2017

- 8 giờ 15’: Dự hội thảo nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Đại học quốc gia HCM với các địa phương và doanh nghiệp tại TP. HCM (Đ/c Hiếu, Đ/c Đức KHTC, Đ/c Tâm QLKH).

- Dự Hội nghị Năng suất chất lượng tại TP. HCM (Chi cục).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2017 tại Ban Tuyên giáo (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Thăm viếng bà mẹ VNAH tại Vũng Liêm (Đ/c Giới, Đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở).