Lịch công tác tuần từ 18/01/2016 đến 24/01/2016

Đăng bài Quantri T2, 18/01/2016 - 12:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(18/01/2016)

08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Triển khai quán triệt nội dung hội nghị lần thứ 13 BCHTW khóa XI và các văn bản pháp luật mới tại Sở (Toàn thể CBCCVC tham dự).
Thứ 3
(19/01/2016)
 
Thứ 4
(20/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 tại Sở (ĐD: Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Chi ủy và lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, BCHCĐCS, Ban nữ công cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn). 13 giờ 30: Hội nghị CBCCVC năm 2016 tại Sở (Toàn thể CBCCVC tham dự).
Thứ 5
(21/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Hội nghị giao ban tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2015 tại UBND TP. Vĩnh Long (A. Tùng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).
Thứ 6
(22/01/2016)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Làm việc với đoàn kiểm tra của ĐUKCCQ tỉnh về việc kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng tại Sở (BTV Sở + Đ/c Nô).
Thứ 7
(23/01/2016)
 
Chủ nhật
(24/01/2016)