LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/9 đến 21/9/2018

Đăng bài Quantri T2, 17/09/2018 - 06:16

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
17/9/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 15 giờ: Họp xét tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu tại Sở (BGĐ Sở, Phòng QLCN, Phòng KHTC).

Thứ Ba
18/9/2018

- Tham dự Diễn đàn một số vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 tại TP. HCM (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH).

- 7 giờ 30’: Dự đại biểu tham dự hội thảo chuyên đề năm 2018 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Tư
19/9/2018

- 7 giờ 30’: Dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới, Đ/c Nga VP, Đ/c Hiền).

- 7 giờ 30’: Dự triển khai, quán triệt các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ hội nghị TW 7 của Đảng tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Nô, Đ/c Thành TTra, Đ/c Trí QLKH).

- 7 giờ 30’: Họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 8 tháng năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Hưng TTƯDTBKH&CN).

- 13 giờ 30’: Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Tỉnh ủy (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng công suất Xí nghiệp sản xuất nước uống đóng chai Việt Úc từ 28.000 lít/ngày lên 52.000 lít/ngày tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Năm
20/9/2018

- 7 giờ 30’: Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Tỉnh ủy (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Họp Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể; Họp Đảng ủy.

Thứ Sáu
21/9/2018

- 8 giờ: Dự lễ khai mạc trưng bày triển lãm chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM tại Bảo Tàng Vĩnh Long (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp thông qua dự thảo quy chế TĐKT (Thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

- 18 giờ: Tổ chức Tết trung thu năm 2018 cho các cháu con em của CCVC tại Sở (Đại diện: ĐU, BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, BCHCĐCS; Đoàn viên thanh niên cùng toàn thể các cháu thiếu nhi).