LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 17/12 đến 22/12/2018

Đăng bài Quantri T3, 18/12/2018 - 04:20

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
17/12/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp Chi bộ VP Sở kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018 cả ngày.

- 8 giờ: Dự hội thảo mô hình thử nghiệm nuôi thâm canh cua đồng trong ao tại Tam Bình (Phòng QLKH).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài Xây dựng mô hình sản xuất Chôm chôm, Sầu riêng Ri 6 ở tỉnh Vĩnh Long đạt năng suất, chất lượng cao có mã số mã vạch, liên kết tiêu thụ được sản phẩm ở trong nước và xuất khẩu (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Ba
18/12/2018

- 8 giờ:  Làm việc với Hội Nông dân về đánh giá kết quả thực hiện chương trình liên tịch năm 2018 tại Hội Nông dân (Đ/c Phong, Phòng QLKHCS).

- 14 giờ:  Làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ về đánh giá kết quả thực hiện chương trình liên tịch năm 2018 tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (Đ/c Phong, Phòng QLKHCS).

Thứ Tư
19/12/2018

- 8 giờ:  Làm việc với Tỉnh Đoàn về đánh giá kết quả thực hiện chương trình liên tịch năm 2018 tại Tỉnh Đoàn (Đ/c Phong, Phòng QLKHCS).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị bàn công tác cán bộ tại Tỉnh ủy (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Họp Hội đồng  tư vấn Giao trực tiếp dự án Xây dựng hệ thống giám sát giao thông và trật tự công cộng thông qua camera số sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Phường 1 TP. Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
20/12/2018

- 7 giờ 30’: Dự chung kết cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần I năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đ/c Trọng Danh).

- 7 giờ 30’: Dự lớp tập huấn bồi dưỡng công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại Trường CĐCĐ từ 20 - 22/12/2018 (Kế toán Sở và kế toán các đơn vị thuộc Sở).

- 8 giờ: Họp đánh giá xếp loại cán bộ (BGĐ Sở, BTV).

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại UBND tỉnh (Đ/c Hiền).

Thứ Sáu
21/12/2018

- 8 giờ: Dự hội thảo xây dựng quy hoạch vùng trồng và khai thác khoai lang cho tỉnh Vĩnh Long tại huyện Bình Tân (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Trí).

Thứ Bảy
22/12/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo quốc gia năm 2018 nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Kiên Giang (Đ/c Phong, TTTT & TKKH&CN).

- 7 giờ 30’: Dự lớp tập huấn bồi dưỡng công tác lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, báo cáo tài sản công tại Trường CĐCĐ (Đ/c Giới).