Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 20/10/2017

Đăng bài Quantri T2, 16/10/2017 - 07:01

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
16/10/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
17/10/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần 6 BCHTW khóa XII tại Tỉnh ủy (BLĐ Sở).

- 8 giờ: Họp BCH Chi đoàn tại VP Sở.

- 15 giờ 15’: Tiếp và làm việc với Công đoàn viên chức tỉnh về việc phúc tra chấm điểm xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2017 (Đ/c Giới, Đ/c Minh, Đ/c Thành VP).

- 15 giờ 30’: Thi tìm hiểu ứng dụng CNTT phục vụ DN và người dân tại TTTT & TKKH&CN (CBCCVC theo danh sách dự thi).

Thứ Tư
18/10/2017

- 8 giờ: Tham dự hội thao các Sở KH&CN tại Long An từ 18 - 20/10/17 (BLĐ Sở, CBCCVC theo danh sách đăng ký).

Thứ Năm
19/10/2017

 

-  7 gi ờ 30’: Dự họp mặt và hội thi tìm hiểu kiến thức về quyền của phụ nữ theo quy định của pháp luật tại Tỉnh ủy (Đ/c Danh).

- 7 giờ: Tiếp và làm việc với Công An tỉnh về việc kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 (VP Sở chuẩn bị).

Thứ Sáu 20/10/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai các văn bản QPPL về quản lý, phát triển cụm công nghiệp tại Sở Công thương (Phòng QLCN).

- 8 giờ: Dự hội thảo khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng ĐBSCL đến năm 2020 tại Long An (BLĐ Sở, TTƯDTBKH&CN).