Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 19/01/2018

Đăng bài Quantri T2, 15/01/2018 - 02:20

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
15/01/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Dự họp về việc đánh giá mô hình phát triển vùng nguyên liệu lúa an toàn sinh học hữu cơ Ograninc tại Trà Ôn (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học về Smart City (Đại diện BLĐ Sở, QLKH, QLCN, KHTC).

Thứ Ba
16/01/2018

- 8 giờ: Dự họp giải quyết một số vấn  đề liên quan Đề án Vĩnh Long 100 tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017 tại VNPT Vĩnh Long (Thanh tra Sở).

Thứ Tư
17/01/2018

- 8 giờ: Hội nghị CBCC bộ phận Văn phòng Sở.

- 13 giờ 30’: Họp tổng kết hoạt động công đoàn tại Công đoàn viên chức tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Năm
18/01/2018

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 6 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Nô, Đ/c Thành TTra).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 tại Thanh tra tỉnh (Thanh tra Sở).

- 14 giờ: Hội nghị CBCCVC bộ phận Chi cục TĐC, bộ phận TTTT & TKKH&CN.

Thứ Sáu
19/01/2018

 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết TW 6 tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Nô, Đ/c Thành TTra).