Lịch công tác tuần từ 14/12/2015 đến 20/12/2015

Đăng bài Quantri T4, 16/12/2015 - 02:12

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(14/11/2015)

13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Họp đóng góp dự thảo đề án quy hoạch phát triển điện lực Vĩnh Long GĐ 2016 - 2025 tại Sở Công thương (A. Tùng).
Thứ 3
(15/12/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự hội thảo chuyên đề CCHC của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ khối các quan tỉnh tại ĐUKCCQ (A. Tùng, A. Thành TTra, Giới). 8 giờ: Họp về việc thống nhất Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, giai đoạn 2015 - 2021 tại Sở Nội vụ (A. Nô).
Thứ 4
(16/12/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự hội thảo “An toàn thông tin, bảo vệ BMNN” tại UBND tỉnh (A. Thạnh, A. Nô, Khanh). 7 giờ 30: Làm việc với Sở TN&MT về điều tra, thu thập thông tin phục vụ dự án cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tại Sở (Phòng QLKH chuẩn bị).
Thứ 5
(17/12/2015)
 
Thứ 6
(18/12/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự đại hội đại biểu Hội Làm vườn tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Sở NN&PTNT (A. Danh). 8 giờ: Dự hội thảo ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu tại UBND tỉnh (A. Sơn, Phòng KHTC, QLCN, QLKHCS, Chi cục, TTƯDTBKHCN, TTTT&TKKHCN). 14 giờ: Dự góp ý cho đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL đến năm 2030 tại UBND tỉnh (A. Danh).
Thứ 7
(19/12/2015)
 
Chủ nhật
(20/12/2015)