Lịch công tác tuần từ 14/08/2017 đến 18/08/2017

Đăng bài Quantri T2, 14/08/2017 - 09:11

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

 

Thứ Hai

14/8/2017

 

 

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp UBND tỉnh (A. Hiếu).

 

 

Thứ Ba

15/8/2017

 

 

- 7 giờ 30’: Họp đóng góp dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch xây dựng thủy lợi tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (Phòng QLKH).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo an toàn thông tin mạng trong xây dựng chính quyền điện tử tại UBND tỉnh (A. Danh, Khanh).

 

 

Thứ Tư

16/8/2017

 

 

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo khoa học dữ liệu trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thách thức và cơ hội của chúng ta tại TP. HCM (A. Hiếu, A. Danh, A. Tâm QLKH).

- 14 giờ: Họp Chi bộ VP Sở (bầu chọn dân vận khéo).

 

 

Thứ Năm

17/8/2017

 

- 13 giờ 30’: Dự diễn tập thử khu vực phòng thủ tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (A. Phong).

 

Thứ Sáu 18/8/2017

 

- 15 giờ: Họp BCHCĐCS phân công chuẩn bị đại hội.