LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 14/01 đến 19/01/2019

Đăng bài Quantri T2, 14/01/2019 - 07:03

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
14/01/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- Công tác TP. HCM (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 tại Hội Nông dân (Đ/c Phong).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 tại UBMTTQ tỉnh (Đ/c Thành VP).

- 8 giờ 30’: Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam tại Bưu điện tỉnh (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động ngành Y tế và công tác an toàn thực phẩm năm 2018 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Đ/c Trọng Danh).

Thứ Ba
15/01/2019

- 8 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tại Phòng họp trực tuyến VIETTEL Vĩnh Long (Đ/c Giới).

Thứ Tư
16/01/2019

- 8 giờ: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng tại Sở (Toàn thể đảng viên và CBCCVC của Sở).

- 15 giờ: Họp tiểu ban văn kiện triển lãm Hội nghị tổng kết 40 năm (BGĐ Sở, QLKH, KHTC, TTỨDTBKH&CN, TTTT & TKKH&CN).

Thứ Năm
17/01/2019

- 8 giờ 30’: Họp thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ KH&CN xây dựng hệ thống giám sát giao thông và trật tự công cộng thông qua camera số sử dụng trí tuệ nhân tạo tại phường 1 - TP. Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Hội nghị CBCCVC bộ phận Chi cục TĐC.

Thứ Sáu
18/01/2019

- 8 giờ: Hội nghị CBCCVC bộ phận Văn phòng Sở, TTƯDTBKH&CN.

- 9 giờ: Dự hội thảo chuyên đề về mô hình hóa 3D và ứng dụng tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật (Đ/c Phong, TTTT & TKKH&CN). 

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Hội nghị CBCCVC bộ phận TTTT & TKKH&CN.

Thứ Bảy
19/01/2019