Lịch công tác tuần từ 13/11/2017 đến 17/11/2017

Đăng bài Quantri T2, 13/11/2017 - 02:36

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
13/11/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
14/11/2017

- 7 giờ 30’: Tham dự đoàn khảo sát kinh tế tập thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các huyện trong tỉnh (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 8 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các Sở, ban, ngành tỉnh từ 14 - 17/11/2017 (Đoàn kiểm tra).

- 8 giờ 30’: Dự hội thảo chuyên đề thành lập doanh nghiệp KH&CN từ các kết quả nghiên cứu kinh nghiệm của Pháp tại TP. HCM (Phòng QLKHCS).

Thứ Tư
15/11/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và nâng cao nghiệp vụ người phát ngôn tỉnh Vĩnh Long năm 2017 tại Công An tỉnh (Đ/c Thành VP Sở).

- 8 giờ: Họp góp ý các chỉ tiêu định hướng phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tại Sở (BLĐ Sở, Phòng KHTC; Phòng QLKH chuẩn bị).

- 8 giờ: Dự họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam tại Tỉnh ủy (Đ/c Nô).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý, ứng xử cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
16/11/2017

- 7 giờ 30’: Dự triển khai NĐ 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón tại Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra Sở, Chi cục).

- 8 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu 17/11/2017

- 7 giờ 30’: Dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới, Đc/ Thành VP).

- 7 giờ 30’: Tham dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2017 tại Cần Thơ (Đ/c Phong, Đ/c Công Danh).

- 8 giờ: Nghiệm thu đề tài Xây dựng quy trình và mô hình quản lý tổng hợp sâu đục củ khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).