Lịch công tác tuần từ 12/03/2018 đến 16/03/2018

Đăng bài Quantri T3, 13/03/2018 - 02:58

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai

12/03/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
13/03/2018

- 8 giờ: Họp thảo luận chương trình liên tịch năm 2018 (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

- Tham gia điều tra, thu thập nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2018 tại huyện Long Hồ, TP. Vĩnh Long (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

13 giờ 30’: Họp báo cáo các công việc đã thực hiện các Tiểu ban phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

14 giờ: Dự họp Ban thường vụ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Sở Công thương (Đ/c Giới).

Thứ Tư
14/03/2018

- 8 giờ: Họp xác định nhiệm vụ KH&CN đề tài Sự biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long từ 1975 đến nay (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính dự án Xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
15/03/2018

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Xác định tỷ lệ các tác nhân gây bệnhVPCĐ; tỷ lệ đề kháng kháng sinh ở người lớn đến khám tại các bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- Tham gia điều tra, thu thập nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2018 tại huyện Long Hồ, TP. Vĩnh Long (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

- 9 giờ 30’: Họp thẩm định tài chính đề tài Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Dự họp mặt hội viên VCCI khu vực ĐBSCL năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Giới, Chi cục).

- 14 giờ: Họp thẩm định tài chính Dự án Xây dựng và phát triển mô hình HTX kiểu mới ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
16/03/2018

- 7 giờ 30’: Dự họp tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2017 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp công bố quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại Sở Công thương (Đ/c Giới).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Xây dựng thương hiệu tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Họp Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể quý I/2018.

- 15 giờ: Dự họp thảo luận thống nhất kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 tại Sở Nội vụ (Đ/c Giới, Đ/c Nô). 

Thứ Bảy
17/03/2018

- Tham quan về nguồn tại Đồng Nai (BLĐ Sở, Chủ tịch CĐCS, Phụ Nữ, Đoàn thanh niên).