Lịch công tác tuần từ 12/01/2015 đến 18/01/2015

Đăng bài Quantri T2, 12/01/2015 - 03:04

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(12/01/2015)

07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị BCH mở rộng tại Hội Nông dân tỉnh (A. Danh). 14 giờ: Họp Hội đồng xét thi đua khối VP Sở (Thành viên HĐTĐ khối VPSở). 14 giờ: Họp chuyển giao ứng dụng kết quả đề tài NCKH tại Trung tâm Thông tin Nông nghiệp (A. Danh, Trí).
Thứ 3
(13/01/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị tổng kết năm 2014 tại Sở NN&PTNT (A. Danh). 8 giờ: Họp Đảng ủy (Mời tất cả ĐUV). 14 giờ: Họp Hội đồng TĐKT Sở (Thành viên HĐTĐKT Sở).
Thứ 4
(14/01/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị tổng kết năm 2014 về xây dựng NTM tại Tỉnh ủy (A. Sơn, A. Danh). 14 giờ: Họp xét chọn đề tài Nghiên cứu cơ chế khuyến khích DN vừa và nhỏ phát triển công nghệ trong bảo quản, chế biến và tổ chức thị trường tiêu thụ nông sản ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).
Thứ 5
(15/01/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị tập huấn triển khai Luật BVMT năm 2014 tại Bảo Tàng (TTƯDTBKH&CN). 8 giờ: Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị TW 10 khóa XI và Nghị quyết năm 2015 của Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy (BLĐ Sở). 13 giờ 30: Hội nghị tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2014 tại Trung tâm y tế dự phòng (A. Danh).
Thứ 6
(16/01/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2014 (BLĐ Sở, Trưởng, phó các phòng và đơn vị thuộc Sở; Trưởng hoặc phó phòng của đơn vị thuộc Sở). 14 giờ: Hội nghị giao ban tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2014 tại Sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).
Thứ 7
(17/01/2015)
 
Chủ nhật
(18/01/2015)