Lịch công tác tuần từ 11/12/2017 đến 15/12/2017

Đăng bài Quantri T2, 11/12/2017 - 07:28

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
11/12/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

Thứ Ba
12/12/2017

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng thẩm định dự án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KTXH tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài, dự án cấp cơ sở năm 2017 tại TTƯDTBKH&CN (Đ/c Phong, Phòng QLKHCS).

- 13 giờ 30’: Dự hội thảo khoa học đóng góp ý kiến đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Vĩnh Long tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Hiếu).

- 13 giờ 30’: Làm việc với Tiểu Ban xây dựng nếp sống văn minh về chấm điểm xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2017 tại Ban Dân vận (Đ/c Giới, Đ/c Thành VP chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn tuyển chọn đề tài Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
13/12/2017

- 8 giờ: Họp kiểm điểm tập thể Đảng ủy và Ủy viên BTV Đảng ủy Sở (Đảng ủy Sở).

Thứ Năm
14/12/2017

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Thành viên Hội đồng; VP Sở chuẩn bị).

Thứ Sáu 15/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự lớp tập huấn các quy định pháp luật và thủ tục đăng ký sáng chế tại TP. HCM (Phòng QLCN).

- 7 giờ 45’: Dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 12/2017 tại Tỉnh ủy (Đ/c Giới).

- 8 giờ: Dự lễ kỷ niệm 40 năm truyền thống đào tạo tại Trường Đại học xây dựng Miền Tây (Đ/c Nô).

- 8 giờ: Nghiệm thu đề tài Phát triển KH&CN tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài Giải pháp phát triển bền vững KTXH tỉnh Vĩnh Long đạt Khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020 (Phòng QLKH chuẩn bị).