Lịch công tác tuần từ 11/09/2017 đến 15/09/2017

Đăng bài Quantri T2, 11/09/2017 - 09:11

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
11/9/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp Đảng ủy (ĐUV).

- 9 giờ: Dự lễ khánh thành công trình Trường THPT Song Phú - Tam Bình (A. Phong).

- 13 giờ 30’: Họp đoàn giám sát đóng góp đề cương báo cáo kết quả thực hiện NQTW 6 (khóa XI) về phát triển KH&CN và Luật KH&CN năm 2017 tại Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh (A. Phong, A. Tâm KHCS).

Thứ Ba
12/9/2017

 

Thứ Tư
13/9/2017

- Tham dự diễn tập khu vực phòng thủ (A. Hiếu, A. Phong).

Thứ Năm
14/9/2017

- Tham dự diễn tập khu vực phòng thủ (A. Hiếu, A. Phong).

- 16 giờ: Họp thẩm định kinh phí dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong mương vườn dừa ở huyện Trà Ôn tại Hà Nội (A. Danh).

Thứ Sáu 15/9/2017

- Tham dự diễn tập khu vực phòng thủ (A. Hiếu, A. Phong).