LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 11/03 đến 16/03/2019

Đăng bài Quantri T2, 11/03/2019 - 07:05

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
11/03/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 15’: Thường xuyên hội ý BGĐ Sở.

- 10 giờ: Họp thống nhất kế hoạch triển khai và đảm bảo tiến độ đề tài Cải thiện chuỗi giá trị sản phẩm Lúa, Chôm chôm và Cam sành huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 45’: Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Công An tỉnh (Đ/c Giới). 

Thứ Ba
12/03/2019

- 8 giờ: Dự Hội thảo khoa học với chủ đề thiết kế và xây dựng hiệu quả chuỗi cung ứng khoai lang cho tỉnh Vĩnh Long tại Sở Công thương (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Trọng Danh).

- 14 giờ: Dự Hội nghị trực tuyến lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống HCNN tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Tư
13/03/2019

- 7 giờ 30’: Tham gia xác minh việc thi hành án tại Long Hồ (Đ/c Công Danh).

- 9 giờ: Dự họp với Trường Đại học Y dược Cần Thơ về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại Sở Y tế (Đ/c Trọng Danh).

- 13 giờ 30’: Họp đoàn giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên tại Sở Nội vụ (Đ/c Trí QLKH).

- 13 giờ 30’: Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2020 - 2025 (BTV, BGĐ Sở).

- 14 giờ 30’: Họp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2020 - 2025 (BTV, BGĐ Sở, Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Năm
14/03/2019

- 8 giờ: Họp thông qua quy chế chi tiêu nội bộ (Toàn thể công chức bộ phận VP Sở).

- 9 giờ: Họp xem xét bổ nhiệm lại cán bộ các phòng của Sở và các phòng của đơn vị thuộc Sở (BGĐ Sở, ĐU).

- Dự Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN các tỉnh, TP tại Hà Nội từ 14 - 16/3/2019 (Đ/c Tùng, Đ/c Nô).

Thứ Sáu
15/03/2019

 

Thứ Bảy
16/03/2019