LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 11/02 đến 16/02/2019

Đăng bài Quantri T2, 11/02/2019 - 07:06

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
11/02/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp giao ban (BGĐ Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Ba
12/02/2019

- 7 giờ 30’: Họp thường kỳ tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

Thứ Tư
13/02/2019

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở (Thành viên Hội đồng).

Thứ Năm
14/02/2019

- 8 giờ: Dự Hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân năm 2019 tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Phòng QLKH).

Thứ Sáu
15/02/2019

- 13 giờ 30’: Họp mặt doanh nghiệp nhân dịp xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng).

- 14 giờ: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

Thứ Bảy
16/02/2019