LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 10/12 đến 14/12/2018

Đăng bài Quantri T2, 10/12/2018 - 02:49

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
10/12/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Họp HĐND tỉnh từ 10 - 13/12/2018 (Đ/c Tùng).

- Dự tập huấn nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cán bộ quản lý tại TP. HCM từ 10 - 11/12/2018 (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Trí).

- 13 giờ 30’: Tiếp và làm việc với BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP. Vĩnh Long về khảo sát chấm điểm xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa (VP Sở chuẩn bị).

Thứ Ba
11/12/2018

- 14 giờ: Họp bình xét CĐCS đứng đầu cụm thi đua CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng cờ năm 2018 tại LĐLĐ tỉnh (Đ/c Hữu Minh).

Thứ Tư
12/12/2018

- 8 giờ: Họp hội đồng xét sáng kiến (Thành viên hội đồng).

- Trưởng các phòng, đơn vị có mặt tại cơ quan cung cấp thông tin cho Giám đốc Sở để phục vụ chất vấn của HĐND tỉnh.

Thứ Năm
13/12/2018

 

Thứ Sáu
14/12/2018

- 7 giờ 30’: Họp BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng tại Tỉnh ủy cả ngày (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Tham dự chung kết cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL năm 2018 tại Cần Thơ (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Trí).

- 8 giờ: Dự hội nghị cộng tác viên và giới thiệu nguồn cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN tại TTTT & TKKH&CN (Đ/c Phong; TTTT chuẩn bị).

- 14 giờ: Dự hội thảo báo cáo về kết quả phân tích tồn lưu thuốc BVTV trên rau củ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phòng QLKH).

- 14 giờ: Tham dự hội nghị công bố chuỗi cung ứng nông sản bảo đảm ATTP và giới thiệu ứng dụng giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm tại Sở NN và PTNT (Phòng QLCN).