Lịch công tác tuần từ 09/11/2015 đến 15/11/2015

Đăng bài Quantri T2, 09/11/2015 - 09:56

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(09/11/2015)

07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: Đề nghị Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo các cá nhân chấm điểm chỉ thị 01-CT/TU theo hướng dẫn của Quyết định 14/2015/QĐ-UBND (cá nhân chấm điểm đến hết tháng 10/2015, tập thể bình xét đến hết quí 3/2015). Thời gian hoàn thành đến hết 13/11/2015 gởi về Văn phòng Sở để tổng hợp. 9 giờ: Làm việc với Viện Năng suất tại Sở (A. Sơn, Chi cục). 9 giờ: Họp thống nhất Đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức giai đoạn 2015 - 2017 tại Sở Nội vụ (A. Thạnh, A. Thành VP). 16 giờ: Họp chuẩn bị tiếp đoàn phúc tra của CĐVC (BCHCĐCS, Kế toán CĐCS).
Thứ 3
(10/11/2015)
 
Thứ 4
(11/11/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC tại Công An tỉnh (Nô).
Thứ 5
(12/11/2015)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Hội thảo quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý bưởi 5 roi Bình Minh tại Sở (Phòng QLCN chuẩn bị). 13 giờ 30: Dự hội thảo khoa học tại Cà Mau 2 ngày (A. Danh, Phòng QLKH).
Thứ 6
(13/11/2015)
 
Thứ 7
(14/11/2015)
 
Chủ nhật
(15/11/2015)