Lịch công tác tuần từ 09/03/2015 đến 15/03/2015

Đăng bài Quantri T2, 09/03/2015 - 07:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(09/03/2015)

07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự hội nghị quốc tế tại Trường Đại học Cửu Long (A. Danh). 14 giờ: Họp xét chọn đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tập bắn súng K54 phục vụ công tác huấn luyện quân sự tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ 3
(10/03/2015)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Họp Tổ thẩm định tài chính đề tài cấp tỉnh (Phòng QLKH chuẩn bị). Dự hội thảo giới thiệu hoạt động quỹ đổi mới công nghệ quốc gia tại Cần Thơ (A. Sơn, Phòng KHTC). 14 giờ: Họp bình xét điển hình tập thể và cá nhân học tập làm theo Bác (Thường trực hội đồng thi đua Sở, ĐUV).
Thứ 4
(11/03/2015)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Hội nghị góp ý Bộ luật dân sự tại Sở Tư pháp (TTra Sở). 7 giờ 45: Dự hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQ số 37-NQ/TW bằng hình thức trực tuyến tại VP Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (A. Tùng). 14 giờ: Họp xét chọn dự án Nhân rộng mô hình sản xuất nhanh chế phẩm nấm ký sinh ở quy mô nông hộ và ứng dụng nấm ký sinh trong phòng trừ rầy nâu hại lúa và một số sâu hại rau màu tại tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).
Thứ 5
(12/03/2015)
14:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 14 giờ: Họp xét chọn đề tài Đánh giá công bằng trong chăm sóc sức khỏe và đáp ứng tại tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị). 14 giờ: Thẩm định ATBX tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Phòng QLCN, TTra Sở).
Thứ 6
(13/03/2015)
13:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ: Hội nghị tổng kết năm 2014 của BCĐ 389 tại Chi cục QLTT tỉnh (A. Thành TTra). 14 giờ: Họp xét chọn đề tài Hoàn thiện thiết kế, chế tạo và thử nghiệm bộ tiết kiệm xăng trên xe máy (Phòng QLKH chuẩn bị). 14 giờ: Dự hội thảo tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây (A. Thạnh).
Thứ 7
(14/03/2015)
 
Chủ nhật
(15/03/2015)