Lịch công tác tuần từ 08/01/2018 đến 12/01/2018

Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 02:19

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
08/01/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 11 nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại Hội Nông dân tỉnh (Đ/c Danh).

- 9 giờ: Họp thông qua hồ sơ bổ nhiệm cán bộ (BTV, BGĐ Sở).

- Tham dự hội nghị tổng kết năm 2017 của Bộ KH&CN; Dự hội thảo quản lý chương trình và hướng dẫn đề xuất các dự án năm 2019 thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016 - 2025 tại Hà Nội từ 08 - 10/01/2018 (Đ/c Hiếu, Đ/c Nga VP, Đ/c Hạnh QLKH).

- 14 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến nông sản thực phẩm tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Ba
09/01/2018

- 7 giờ 30’: Họp UBND tỉnh bất thường (Đ/c Giới).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2018 tại Tỉnh ủy (Đ/c Danh).

- Tham dự tập huấn hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại TP. HCM từ 09 - 10/01/2018 (Đ/c Phong, Đ/c Công Danh).

Thứ Tư
10/01/2018

- 7 giờ 30’: Dự Tổng kết thực hiện công tác ngành NN&PTNT năm 2017 tại Sở Nông nghiệp (Đ/c Danh).

- 7 giờ 30’: Tiếp đoàn phúc tra công tác xây dựng đảng của ĐUKCCQ tỉnh (Đại diện đảng ủy).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN năm 2017 tại Sở Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Nô).

Thứ Năm
11/01/2018

- 7 giờ 30’: Dự triển khai học tập chủ đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Đ/c Giới).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính nhiệm vụ KH&CN (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
12/01/2018

8 giờ: Họp Hội đồng KH&CN tư vấn Giao trực tiếp đề tài Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Đờn ca Tài tử - Sân khấu Cải lương tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).