LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/05 đến 11/05/2018

Đăng bài Quantri T2, 07/05/2018 - 06:58

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
07/5/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ: Dự Hội nghị phát động, truyền tải thông điệp tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 tại nhà văn hóa lao động huyện Long Hồ (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Dự họp thống nhất kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Long và Trường Đại học Kinh tế TP. HCM tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Danh, Phòng QLKH).

Thứ Ba
08/5/2018

- 7 giờ 30’: Dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018 tại Trường Chính trị Phạm Hùng (Đ/c Trí QLKH, Đ/c Nga QLCN, Đ/c Đức Chi cục).

- 8 giờ: Họp thẩm định kinh phí chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (BLĐ Sở, Phòng QLCN, QLKH, KHTC).

- 14 giờ: Dự họp đóng góp dự thảo Quyết định quy định Bộ tiêu chí và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tại Sở Nông nghiệp & PTNT (Đ/c Phong).

Thứ Tư
09/5/2018

- 8 giờ 30’: Họp thẩm định kinh phí đề tài Đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển cơ giới hóa trong nông nghiệp, từ sản xuất đến chế biến sau thu hoạch của tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp thông qua đề án phát triển KHCN giai đoạn 2016 - 2020 (BLĐ Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Năm
10/5/2018

- 8 giờ: Họp góp ý qui chế quản lý, sử dụng và phát triển chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” dùng cho sản phẩm bưởi 5 roi (BLĐ Sở, Phòng QLCN, Thanh tra Sở).

Thứ Sáu
11/5/2018

- 7 giờ 30’: Tham gia đoàn khảo sát các mô hình cải tiến lò nung gạch thủ công truyền thống tại Mang Thít (Đ/c Danh, Đ/c Công Danh).