Lịch công tác tuần từ 07/03/2016 đến 13/03/2016

Đăng bài Quantri T2, 07/03/2016 - 03:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(07/03/2016)

06:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 6 giờ: Dự hội nghị của Đoàn giám sát của UBTVQH về KH&CN tại Cần Thơ (A. Hiếu, A. Danh, A. Đức KHTC, A. Minh). 7 giờ 30: Tập trung đợt 1 lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường chính trị Phạm Hùng 10 ngày (Nga VP).
Thứ 3
(08/03/2016)
14:00 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 14 giờ: Sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2016 tại Sở (BLĐ Sở, BCHCĐCS, Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, BCH Chi đoàn và cùng toàn thể nữ của Sở).
Thứ 4
(09/03/2016)
07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ: Công tác các xã trong tỉnh (A. Thạnh, A. Minh, A. Toàn). 7 giờ 30: Dự họp lấy ý kiến cử tri nơi công tác để giới thiệu ứng viên, ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND tỉnh (A. Hiếu). 7 giờ 30: Dự hội nghị triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống hạn và xâm nhập mặn tại UBND tỉnh (A. Danh). 14 giờ: Triển khai Nghị quyết năm 2016 của Tỉnh ủy; Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh; Đảng bộ Sở KH & CN (Toàn thể CCVC).
Thứ 5
(10/03/2016)
07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: - 7 giờ: Công tác các xã trong tỉnh (A. Thạnh, A. Minh, A. Toàn). 13 giờ 30: Dự họp đóng góp dự án Luật Dược sửa đổi tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (A. Danh). Phòng/đơn vị gửi Báo cáo giao ban Quý I/2016 về Văn phòng Sở để tổng hợp (chuẩn bị họp giao ban vào thứ 2).
Thứ 6
(11/03/2016)
07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ: Công tác các xã trong tỉnh (A. Thạnh, A. Minh, A. Toàn). 8 giờ: Dự họp góp ý dự thảo quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 tại Sở Công thương (A. Tùng). 8 giờ: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở (Phòng QLKHCS chuẩn bị). 14 giờ: Nộp Đề cương và dự họp bốc thăm dự thi Báo công dâng Bác năm 2016 (CCVC dự thi).
Thứ 7
(12/03/2016)
 
Chủ nhật
(14/03/2016)