LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 07/01 đến 12/01/2019

Đăng bài Quantri T2, 07/01/2019 - 04:40

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
07/01/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ: Tiếp xúc cử tri tại Huyện Trà Ôn (Đ/c Tùng).

Thứ Ba
08/01/2019

- 9 giờ: Họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở đề tài Khảo sát thực trạng ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN cấp huyện trong tỉnh Vĩnh Long - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN giai đoạn 2017 - 2020 (Phòng QLKHCS chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai, học tập chuyên đề năm 2019 tại Tỉnh ủy (BGĐ Sở).

Thứ Tư
09/01/2019

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị TW 8, thông tin một số nội dung Hội nghị TW 9 tại Tỉnh ủy (Đ/c Tùng, Đ/c Giới).

- 8 giờ: Họp góp ý hoàn chỉnh dự thảo đề cương chi tiết đề án hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c Đức KHTC).

- 9 giờ: Thảo luận về chương trình, kế hoạch, giải pháp hợp tác nghiên cứu triển khai trong các lĩnh vực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng đô thị thông minh tại Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Trí, Đ/c Hữu Minh).

- 13 giờ 30’: Họp chấm điểm bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu năm 2018 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Đ/c La).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 tại Liên đoàn lao động (Đ/c Thành VP).

- 14 giờ: Trao đổi về kế hoạch, giải pháp hợp tác triển khai đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2020 tại Trung tâm ỨDTBKH&CN TP. HCM (Đ/c Trọng Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Trí, Đ/c Hữu Minh).

Thứ Năm
10/01/2019

- 7 giờ: Tiếp xúc cử tri tại Huyện Trà Ôn (Đ/c Tùng).

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT và TTCN năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của LHH tại Sở (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN “Đề án xây dựng bảo tàng nông nghiệp vùng ĐBSCL” (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
11/01/2019

- 7 giờ: Tiếp xúc cử tri tại Huyện Trà Ôn (Đ/c Tùng).

- 8 giờ: Họp chuẩn bị công tác Hội nghị tổng kết, kết hợp hội nghị CCVC (BGĐ Sở, Thủ trưởng các đơn vị và các đ/c được phân công theo kế hoạch).

- 14 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm thương mại Thiên Phú tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

- 14 giờ: Hội nghị giao ban tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện năm 2018 tại Tam Bình (BLĐ Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Thứ Bảy
12/01/2019