LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 06/8 đến 10/08/2018

Đăng bài Quantri T2, 06/08/2018 - 01:58

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
06/8/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp góp ý kế hoạch xây dựng văn bản QPPL về Luật chuyển giao công nghệ (BGĐ Sở, Phòng QLCN, PC).

- 15 giờ 30’: Họp góp ý qui chế phối hợp quản lý đề tài (BGĐ Sở, Phòng QLKH, Phòng KHTC, TTTT & TKKH&CN).

Thứ Ba
07/8/2018

- 7 giờ: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 765-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 tại BCH quân sự TP. Vĩnh Long (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và phần mềm một cửa điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông (Đ/c Công Danh, Đ/c Trí QLKH, Đ/c Hiền, Đ/c Khanh, Đ/c Phương Chánh, Đ/c Tuyền, Đ/c Hưng TTKT).

Thứ Tư
08/8/2018

- 7 giờ 30’: Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện NQ hội nghị Trung ương 7 của Đảng tại Sở (Toàn thể đảng viên và CCVC của Sở).

Thứ Năm
09/8/2018

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ 30’: Họp sơ kết hoạt động ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm tại Sở Thông tin và Truyền thông (Đ/c Thành VP, Đ/c Khanh).

Thứ Sáu
10/8/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị xúc tiến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (Đ/c Nô).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh của DN bằng tài sản trí tuệ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tại Cần Thơ (Phòng QLCN).

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2018 - 2019 chuyên ngành Công nghệ Sinh học (Phòng QLKH chuẩn bị).