Lịch công tác tuần từ 06/10/2017 đến 10/11/2017

Đăng bài Quantri T2, 06/11/2017 - 02:17

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
06/11/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự phiên họp bất thường thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp Hội đồng lương của Sở (Thành viên hội đồng).

Thứ Ba
07/11/2017

- Dự hội nghị về quản lý SHTT năm 2017 tại Ninh Thuận từ 07 - 10/11/2017 (Đ/c Hiếu, Đ/c Vân, Đ/c Nga QLCN).

- 7 giờ 30’: Tham dự đoàn khảo sát kinh tế tập thể của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Huyện, TP trong tỉnh từ 07 - 10/11/2017 (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng mô hình nuôi cá chẽm trong ao đất tại các vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 8 giờ: Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại UBND các xã, phường và các Sở ngành tỉnh từ 07 - 10/11/2017 (Đoàn kiểm tra).

Thứ Tư
08/11/2017

- 8 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng mạng lưới nhân giống khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Năm
09/11/2017

- 8 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Phát triển khởi nghiệp ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến rau, củ, quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

Thứ Sáu 10/11/2017