Lịch công tác tuần từ 05/03/2018 đến 09/03/2018

Đăng bài Quantri T2, 05/03/2018 - 03:29

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
05/03/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

Thứ Ba
06/03/2018

- Làm việc với xã Mỹ Hòa, xã Đông Thành về việc khảo sát lập thủ tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Đ/c Hiếu, Đ/c Danh, TTƯDTBKH&CN).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 tại Công An Tỉnh (Đ/c Giới).

- 7 giờ 30’: Dự họp mạng lưới khởi nghiệp ĐBSCL tại Cần Thơ (Đ/c Phong).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 tại Trại lúa giống Long Hồ (Phòng QLKH).

- 14 giờ: Họp Chi đoàn.

Thứ Tư
07/03/2018

- 7 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác Dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).             

- 9 giờ: Họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Nông nghiệp -   Công nghiệp - Thương mại - Festival vật tư nông nghiệp lần thứ I - Vĩnh Long 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- Làm việc với xã Long Phước về việc khảo sát lập thủ tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Dự hội thảo đánh giá hiệu quả dự án “Thí điểm mô hình ứng dụng tấm quang điện mặt trời vào cơ quan HCNN” tại Long An (Phòng QLKH).

- Tham gia điều tra, thu thập nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2018 tại huyện Bình Tân (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

Thứ Năm
08/03/2018

- 7 giờ 30’: Dự họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 08/3 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo đánh giá giống lúa vụ Đông xuân 2017 - 2018 tại Viện lúa ĐBSCL (BLĐ Sở, Phòng QLKH).

- Tham gia điều tra, thu thập nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2018 tại huyện Bình Minh (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

Thứ Sáu
09/03/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết cải cách hành chính năm 2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

- 13 giờ 30’: Dự họp sơ kết hoạt động ứng dụng CNTT quý I/2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông (VP Sở).

- Tham gia điều tra, thu thập nhu cầu hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2018 tại huyện Tam Bình (Đ/c Danh, Phòng QLCN).