Lịch công tác tuần từ 04/12/2017 đến 08/12/2017

Đăng bài Quantri T2, 04/12/2017 - 01:12

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
04/12/2017

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp Đảng ủy Sở (Đảng ủy viên).

- Dự hội nghị về hoạt động thông tin, thống kê KH&CN tại Hà Nội từ 04 - 06/12/2017 (Đ/c Minh, Đ/c Toàn).

- 13 giờ 30’: Họp hội đồng xét sáng kiến của Sở (Thành viên Hội đồng).

- 14 giờ: Họp hội đồng thẩm định dự án đầu tư kho xăng dầu Thị xã Bình Minh tại Sở Công Thương (Đ/c Công Danh).

Thứ Ba
05/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 8 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn giao trực tiếp dự án Xây dựng mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh, an toàn thực phẩm ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 13 giờ: Tiếp đoàn tham quan học tập kinh nghiệm của Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu tại Tam Bình (Đ/c Phong, VP Sở, Phòng QLKHCS, TTƯDTBKH&CN, TTTT&TKKH&CN).

Thứ Tư
06/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự họp HĐND tỉnh khóa IX tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu đề tài Xây dựng mô hình tư vấn tâm lý, ứng xử cho học sinh cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH).

- 14 giờ: Họp BCHCĐCS.

Thứ Năm
07/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự họp HĐND tỉnh khóa IX tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 14 giờ: Họp nghiệm thu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quản lý số liệu quan trắc môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Danh).

Thứ Sáu 08/12/2017

- 7 giờ 30’: Dự họp HĐND tỉnh khóa IX tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

- 7 giờ 30’: Kiểm tra thực tế đề tài KH&CN tại huyện Bình Tân (Đ/c Danh, Đ/c Tâm, Đ/c Hạnh QLKH).