Lịch công tác tuần từ 04/09/2017 đến 09/09/2017

Đăng bài Quantri T3, 05/09/2017 - 08:48

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ Hai

04/09/2017

- Nghỉ bù lễ 02/9/2017.

Thứ Ba

05/09/2017

- Tham dự diễn đàn cấp cao CNTT Việt Nam năm 2017 tại Hà Nội từ 05 - 07/9/2017 (A. Hiếu, Trí QLKH).

-  8 giờ 30’: Họp kiểm tra, rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Giới, Hưng TTƯDTBKH&CN).

- 10 giờ 30’: Họp công bố quyết định Q. Chi cục trưởng, Chi cục phó Chi cục TC - ĐL - CL tại Chi cục (A. Hiếu, Nô).

Thứ Tư

06/09/2017

- 7 giờ 30’: Tham dự phiên tòa xét xử tại Tòa án tỉnh (Hiền).

Thứ Năm

07/09/2017

- 7 giờ 30’: Hội nghị tuyên dương điển hình công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2017 tại Sở (Toàn thể CBCCVC).

- 14 giờ: Họp về việc thực hiện dự án KH&CN xây dựng hệ thống quản lý CBCCVC tỉnh (A. Danh, Phòng QLKH chuẩn bị).

- 15 giờ: Họp hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN (A. Danh, Chị Luyến, Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu

08/09/2017

- 7 giờ 30’: Triển khai học tập, quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương 5 (khoá XII) của Đảng tại Sở (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị đóng góp ý kiến cho dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (Thanh tra Sở).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị đóng góp ý kiến dự án Luật Thủy sản tại Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh (Thanh tra Sở).

Thứ Bảy

09/09/2017

- 8 giờ 30’: Dự lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng và khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Cần Thơ (A. Hiếu).