LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 04/06 đến 08/06/2018

Đăng bài Quantri T2, 04/06/2018 - 06:39

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
04/6/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 13 giờ 30’: Dự họp giải trình việc cấp phép và tiến độ triển khai dự án nhà máy đóng hộp trái cây, rau, củ quả Sông Hậu tại HĐND tỉnh (Đ/c Hiếu).

Thứ Ba
05/6/2018

- 7 giờ 30’: Tham gia đoàn khảo sát tình hình hoạt động kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2018 tại TX. Bình Minh, Tam Bình (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Đánh giá thực trạng canh tác cam sành tại tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp xét duyệt, thẩm định đề cương dự án tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho học sinh trung học cơ sở  trên địa bàn huyện Trà Ôn tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Danh).

Thứ Tư
06/6/2018

- 7 giờ 30’: Tham gia đoàn khảo sát tình hình hoạt động kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2018 tại Vũng Liêm, TP. Vĩnh Long (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Họp thẩm định tài chính đề tài Biến đổi văn hóa ở tỉnh Vĩnh Long hiện nay (Phòng QLKH chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy Sở.

Thứ Năm
07/6/2018

- 14 giờ: Làm việc với Văn phòng chương trình Tây Nam Bộ về nội dung và kết quả phối hợp thực hiện đề tài MGIS tại Sở (Đ/c Danh, Phòng QLKH, TTTT & TKKH&CN).

Thứ Sáu
08/6/2018

- 8 giờ: Họp lấy ý kiến thống nhất xây dựng và đề xuất dự án xây dựng hệ thống tích hợp, giám sát và phân tích dữ liệu camera trên địa bàn TP. Vĩnh Long (BLĐ Sở, Phòng QLKH chuẩn bị).