LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 04/03 đến 09/03/2019

Đăng bài Quantri T2, 04/03/2019 - 05:47

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
04/03/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 15’: Thường xuyên hội ý BGĐ Sở.

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 đánh giá kết quả triển khai Dự án chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long tại Viettel (Đ/c Tùng, Đ/c Khanh).

Thứ Ba
05/03/2019

- 8 giờ: Dự họp chuẩn bị giám sát việc vận hành thử nghiệm Nhà máy xử lý chất thải y tế, công nghiệp và nguy hại của Công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát tại UBND tỉnh (Đ/c Tùng, Đ/c Công Danh).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phong trào toàn dân BVANTQ năm 2018 tại Công An tỉnh (Đ/c Giới).

- 14 giờ: Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài Xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán bệnh thông qua hình ảnh y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Tư
06/03/2019

- 7 giờ 30’: Hội nghị triển khai NQ và các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và chuyên đề HCM năm 2019 (Toàn thể Đảng viên và CCVC của Sở).

- 13 giờ 30’: Dự Hội nghị tổng kết cải cách hành chính năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Giới).

Thứ Năm
07/03/2019

7 giờ 30’: Họp triển khai hướng dẫn quyết toán thuế năm 2018 tại Cục thuế tỉnh (Kế toán Sở, kế toán các đơn vị thuộc Sở).

- 8 giờ: Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện “Dự án năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở (Chi cục chuẩn bị).

13 giờ 30’: Họp BCH Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tại ĐUKCCQ tỉnh (Đ/c Tùng).

- 13 giờ 30’: Dự Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 08/3/2019 tại Khu du lịch Trường An (Đc Hạnh Chi cục, Đ/c Phượng, Đ/c Huệ Trí, Đ/c Sang).

Thứ Sáu
08/03/2019

- 4 giờ: Tham quan khu du lịch Thác Giang Điền tại Đồng Nai nhân kỷ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 08/3/2019 (Đ/c Trọng Danh, Phụ nữ theo danh sách đăng ký).

- 7 giờ 30’: Dự họp mặt kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế Phụ nữ 08/3/2019 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Dự ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

Thứ Bảy
09/03/2019