Lịch công tác tuần từ 04/01/2016 đến 10/01/2016

Đăng bài Quantri T2, 04/01/2016 - 09:37

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(04/01/2016)

07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết năm 2015 tại Hội nông dân tỉnh (A. Danh).
Thứ 3
(05/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2015 tại VNPT Vĩnh Long (A. Thành TTra Sở).
Thứ 4
(06/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Tham dự chương trình tọa đàm với tập đoàn Dagan chuyên gia Israel tại UBND tỉnh (A. Danh). 13 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015 tại Tỉnh ủy (A. Tùng).
Thứ 5
(07/01/2016)
08:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 8 giờ: Dự hội thảo triển khai TT số 15/2015/TT-BKHCN tại Chi cục TĐC (A. Thạnh).
Thứ 6
(08/01/2016)
13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Dự hội nghị tổng kết công tác năm 2015 tại Thanh tra tỉnh (A. Thành TTra Sở).
Thứ 7
(09/01/2016)
 
Chủ nhật
(10/01/2016)