LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 02/07 đến 06/07/2018

Đăng bài Quantri T2, 02/07/2018 - 01:17

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
02/7/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- Dự tập huấn nghiệp vụ thanh tra KH&CN tại Bình Định từ 01 - 07/7/2018 (Đ/c Hiếu, Đ/c Thành TTra, Đ/c Trung, Đ/c La, Đ/c Thành Em, Đ/c Ngân TTra).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng năm 2018 tại Ban Tuyên giáo (Đ/c Nô).

- 8 giờ: Họp trực tuyến phiên họp Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Phong).

- 13 giờ 30’: Họp Ban tổ chức hội thảo hợp tác phát triển CNTT - TT Việt Nam lần thứ XXII năm 2018 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

Thứ Ba
03/7/2018

 

Thứ Tư
04/7/2018

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm tại Tỉnh ủy (Đ/c Phong).

Thứ Năm
05/7/2018

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

Thứ Sáu
06/7/2018

- 7 giờ 30’: Họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).