LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 02/04 đến 06/04/2018

Đăng bài Quantri T2, 02/04/2018 - 08:46

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
02/04/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 8 giờ: Họp góp ý quy chế chi tiêu nội bộ (Toàn thể công chức VP Sở).

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác khoa giáo quý I/2018 tại Ban Tuyên giáo (Đ/c Giới).

Thứ Ba
03/04/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tại Tỉnh ủy (Đ/c Hiếu).

- 9 giờ: Dự buổi làm việc với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại UBND tỉnh (Đ/c Danh).

- 13 giờ 30’: Làm việc với Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM về việc trao đổi hợp tác nghiên cứu và phát triển ngành Thủy sản tỉnh Vĩnh Long (BLĐ Sở, Phòng QLKH).

Thứ Tư
04/04/2018

- 8 giờ: Họp Đảng ủy (Đảng ủy viên).

- 14 giờ: Họp góp ý quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý bưởi 5 roi Bình Minh (BLĐ Sở, Phòng QLCN, Thanh tra Sở).

Thứ Năm
05/04/2018

- 7 giờ 30’: Dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp quý I/2018 tại khách sạn Phước Thành IV (Đ/c Giới).

- 8 giờ: Họp thẩm định nội dung và kinh phí đề tài Xây dựng mạng lưới nhân giống khoai lang ở tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
06/04/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội thảo giải pháp thúc đẩy hoạt động SHTT trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại các Trường Đại học, tổ chức KHCN phía nam tại TP. HCM (Đ/c Danh, Đ/c Tâm QLKH, Đ/c Công Danh).

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai chỉ thị số 07/CT-TTg về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Công An tỉnh (Đ/c Giới).

- Dự hội thảo chuyển đổi phiên bản ISO 9001: 2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015 tại TP. HCM (Chi cục TĐC).

- 10 giờ: Dự lễ trao tặng các hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động tại Vũng Liêm (Chi cục TĐC).