Lịch công tác tuần từ 01/09/2014 đến 07/09/2014

Đăng bài Quantri T4, 03/09/2014 - 08:47

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Thứ 2
(01/09/2014)

07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: Nghỉ bù lễ.
Thứ 3
(02/09/2014)
07:00 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: Nghỉ lễ 02/9/2014.
Thứ 4
(03/09/2014)
07:30 Sáng - 17:00 Chiều Nội dung: 7 giờ 30: Dự Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tại UBND tỉnh (A. Thạnh).
Thứ 5
(04/09/2014)
13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Họp bàn giao kết quả đề tài Các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh giai đoạn 2012-2020 (Phòng QLKH chuẩn bị). 15 giờ: Họp bàn giao kết quả đề tài Xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại Vĩnh Long (phòng QLKH chuẩn bị).
Thứ 6
(05/09/2014)
13:30 Chiều - 17:00 Chiều Nội dung: 13 giờ 30: Họp bàn giao kết quả đề tài Thực trạng và giải pháp tổ chức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ trung cấp và cao đẳng của tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).
Thứ 7
(06/09/2014)
 
Chủ nhật
(07/09/2014)