Lịch công tác tuần từ 01/01/2018 đến 05/01/2018

Đăng bài Quantri T2, 08/01/2018 - 02:13

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
01/01/2018

- Nghỉ Tết dương lịch năm 2018

Thứ Ba
02/01/2018

 

Thứ Tư
03/01/2018

7 giờ 30’: Dự Hội nghị triển khai các Nghị quyết hội nghị TW6 (khóa XII) và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy (BLĐ Sở).

Thứ Năm
04/01/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị triển khai các Nghị quyết hội nghị TW6 (khóa XII) và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy tại Tỉnh ủy (BLĐ Sở).

- 8 giờ: Dự hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2017 của ngành Nông nghiệp và PTNT tại UBND tỉnh (Đ/c Hiếu).

Thứ Sáu 05/01/2018

7 giờ 30’: Họp thường kỳ tháng 12/2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Phong, phòng QLKHCS)