Lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Đăng bài trieuuyen T6, 13/02/2015 - 05:29

8/1/2015, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành trung ương và địa phương đã tới dự lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia do Bộ KH&CN tổ chức.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia được thành lập theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 3/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Với vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng, việc thành lập Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ cũng như của Bộ KH&CN trong việc tập trung các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo làm nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Mục đích hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại hóa các ý tưởng sáng tạo thành lập các sản phẩm mới, dịch vụ mới… Đối tượng của Quỹ chủ yếu là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có các hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để đưa ra thị trường các sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ KH&CN đã làm việc tích cực, khắc phục nhiều khó khăn để ban hành các thể chế, các quy định thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới KH&CN trong thời gian qua và đã hết sức nỗ lực để hình thành Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Đây là một định chế tài chính của Nhà nước hết sức quan trọng để thúc đẩy đổi mới công nghệ của đất nước thông qua hỗ trợ cho các tổ chức, trong đó trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc đổi mới công nghệ là một giải pháp có ý nghĩa rất quyết định để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới công nghệ để có sản phẩm mới, dịch vụ mới có năng suất cao, có hiệu quả cao, qua đó góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, của doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, đáp ứng cho yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa, có sự cạnh tranh quyết liệt để phát triển, quốc gia nào ứng dụng được nhanh, được tốt KH&CN mới, quốc gia đó sẽ phát triển nhanh và bền vững. Việc ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là một giải pháp góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

 

Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia cùng với các Chương trình, QuỹKH&CN khác hoạt động hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm mới, dịch vụ mới với chất lượng và giá trị gia tăng cao. Đồng thời, thông qua hỗ trợ tìm kiếm, giải mã, làm chủ và chuyển giao công nghệ, khai thác sáng chế; tạo dựng thị trường công nghệ và hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho rằng, mặc dù ngành KH&CN nước ta có một số đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng nhưng KH&CN nước ta chưa thực sự là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Điều này đặt ra trăn trở cho cộng đồng KH&CN nước ta nói chung và đội ngũ quản lý KH&CN nói riêng, đặc biệt là Bộ KH&CN. Để cụ thể vai trò đó, suốt 10 năm qua, một trong những hoạt động trọng tâm của Bộ KH&CN là phải làm sao để doanh nghiệp phải  thực sự là Trung tâm của đổi mới công nghệ. Chỉ khi nào doanh nghiệp đổi mới được công nghệ thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay. Chính vì vậy, Bộ KH&CN đã trình Chính phủ và được sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, đã từng bước hình thành hệ thống chính sách và hệ thống các chương trình KH&CN cũng như công cụ tài chính kèm theo để các doanh nghiệp thực sự là trung tâm của đổi mới công nghệ. Với tư cách là trung tâm của đổi mới công nghệ, các doanh nghiệp sẽ hợp tác với các tổ chức KH&CN để tạo ra được các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao.

Trong năm 2015, Quỹ sẽ cùng với các đơn vị của Bộ KH&CN phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quản lý hoạt động của Quỹ, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy tổ chức và bắt đầu triển khai xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN để hỗ trợ theo chức năng của Quỹ.

http://www.vista.gov.vn