Kiểm tra thực tế tiến độ dự án khoa học và công nghệ

Đăng bài thanhsang T2, 27/02/2017 - 03:30

Ngày 24/02/2017, Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long do ông Nguyễn Trọng Danh - Phó Giám đốc làm trưởng đoàn, đến kiểm tra thực tế tiến độ Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Chế biến và bảo quản sản phẩm có độ hoạt động của nước (aw) thấp từ nguyên liệu cá lóc nuôi của tỉnh Vĩnh Long” tại cù lao Mây - huyện Trà Ôn và Công ty TNHH Thuỷ sản Hùng Vương Vĩnh Long.

  

     Khô cá lóc                                    Chả cá lóc                                    Chà bông cá lóc

Đây là dự án khoa học và công nghệ được triển khai từ tháng 06/2015 đến 05/2017 (24 tháng) do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì và Phó GS, TS. Nguyễn Văn Mười làm chủ nhiệm. Mục tiêu của dự án là: nghiên cứu ứng dụng quy trình chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cá lóc nuôi (khô, chà bông và chả cá lóc) đạt chất lượng và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức ứng dụng thực tế quy trình tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh (hộ dân/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp); đề xuất các giải pháp duy trì và ứng dụng kết quả.

Quy trình khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm khô cá lóc tại hộ dân
cù lao Mây, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Qua kiểm tra thực tế cho thấy quy trình kỹ thuật chế biến và bảo quản 03 sản phẩm (khô, chà bông và chả cá lóc) cơ bản đạt yêu cầu và khép kín; sản phẩm được đánh giá thơm, ngon, hợp vệ sinh; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương cũng như hộ gia đình/tổ hợp tác/hợp tác xã/doanh nghiệp trực tiếp tham gia dự án. Cũng theo nhận định của đoàn kiểm tra thì 03 sản phẩm này có thể phát triển thành thương hiệu đặc sản phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng trong và ngoài nước, đồng thời Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long sẽ hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu hàng hoá để tăng sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và từng bước hội nhập.

Quy trình khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm chà bông và chả cá lóc
tại Công ty TNHH Thuỷ sản Hùng Vương Vĩnh Long

THANH SANG