Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 ... và Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Đăng bài Quantri T6, 23/02/2018 - 02:12

Công văn số 314/TĐC-ĐL về việc Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu;

Công văn số 562/TĐC-HCHQ về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Thông tư 15/2015/TT-BKHCN

Xem toàn văn công văn

Tập tin đính kèm: 

Các tin khác