Khảo sát Vĩnh Long về Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN vùng ĐBSCL

Đăng bài thanhsang T4, 05/12/2018 - 03:38

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc triển khai nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về KH&CN vùng ĐBSCL, chiều ngày 04/12/2018, Trung tâm CSDL quốc gia về KH&CN - Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã làm việc với Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN - Sở KH&CN Vĩnh Long về khảo sát các nội dung liên quan đến việc xây dựng Hệ thống CSDL thông tin KH&CN vùng ĐBSCL.

Đoàn công tác Cục Thông tin KH&CN quốc gia (phải) làm việc với
Trung tâm Thông tin và Thông kê KH&CN - Sở KH&CN Vĩnh Long

Nội dung khảo sát: Hiện trạng các CSDL thông tin KH&CN, các phần mềm quản lý liên quan; các nguồn dữ liệu (ở các định dạng khác nhau) về thông tin KH&CN; trình độ nhân lực công nghệ thông tin (CNTT), nghiệp vụ xử lý thông tin; hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT (đường truyền, máy chủ, an toàn thông tin, thiết bị lưu trữ…); nhu cầu về thông tin KH&CN; kế hoạch phát triển nguồn tin KH&CN và ứng dụng CNTT tại Sở KH&CN Vĩnh Long.

Qua trao đổi, thảo luận, Sở KH&CN Vĩnh Long góp ý Hệ thống CSDL thông tin KH&CN vùng ĐBSCL cần xem xét và chú ý một số nội dung: Cần có CSDL thông tin khoa học nông nghiệp phục vụ người dân trong chẩn đoán bệnh cây trồng, vật nuôi…; CSDL thông tin các đối tác cung ứng công nghệ; CSDL thông tin doanh nghiệp đầu vào và đầu ra của sản phẩm; CSDL về các chuyên gia tư vấn; các sản phẩm chủ lực của tỉnh Vĩnh Long; hình thức cung cấp thông tin phải đa dạng; hệ thống cần có chức năng hỏi - đáp cũng như xây dựng diễn đàn thông tin KH&CN để hỗ trợ người dân giải quyết những vấn đề bức xúc; đề nghị xây dựng quy chế, chính sách chia sẻ, khai thác, sử dụng CSDL thông tin KH&CN trên hệ thống…

THANH SANG