Kết quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Đăng bài trieuuyen T6, 14/07/2017 - 08:20

Trong năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL), Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng huy động mọi nguồn lực, cố gắng, nổ lực đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đóng góp vào chuổi sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa tỉnh Vĩnh Long, đạt được những kết quả cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chức năng.

1.1. Về quản lý tiêu chuẩn chất lượng.

Hướng dẫn 01 tổ chức thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm Ống cống bêtông, 02 tổ chức thực hiện đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm xúc xích tươi và sản phẩm đường; một cá nhân thực hiện thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hóa chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 thực hiện đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý đo lường chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, ISO 14001, công cụ MFCA, 5S tại 06 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Cử 01 công chức với tư cách người chứng kiến phối hợp với Đội cảnh sát Điều tra Tội phạm và Kinh tế thị xã Bình Minh thực hiện lấy mẫu dầu DO kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa. Phát hành công văn về cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn; thông báo cảnh giác về một số đối tượng lợi dụng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để trục lợi, gửi đến 234 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng và 11 cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh để các cơ quan, doanh nghiệp kịp thời đề cao cảnh giác.

1.2. Về quản lý đo lường.

Chi cục đã tiếp nhận 95 công văn thông báo sửa chữa cột đo xăng dầu và 28 biên bản sửa chữa của các doanh nghiệp theo quy định Thông tư 15/2015/TT-BKHCN. Thực hiện kế hoạch phát động hoạt động kỷ niệm ngày đo lường Việt Nam 20/01,  đã phát hành 24.000 bướm tin tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về đo lường đến các hộ sản xuất, kinh doanh tại 8 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện đề án chống thất thu thuế trong kinh doanh ngành xăng dầu tại 108 doanh nghiệp với 256 vòi bơm.

1.3. Về kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra đã được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt năm 2017, Chi cục trưởng đã ký quyết định trong thời gian từ 03/04 đến ngày 12/05/2017 tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh, kết quả như sau: Tổng số doanh nghiệp, cơ sở được kiểm tra 103 cơ sở (trong đó có  06 cơ sở tạm ngừng hoạt động  và 01 cơ sở kinh doanh xây dựng bị cúp điện): (6 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 34 cơ sở kinh doanh vàng, 03 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, 07 cơ sở kinh doanh vật t7 nông nghiệp, 01 cơ sở kinh doanh gas, 02 cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc, 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm, Trạm cấp nước Thị trấn Trà Ôn thuộc  Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long, Điện lực Tam Bình thuộc công ty Điện lực Vĩnh Long, 09 cơ sở kinh doanh điện - điện tử, 01 cơ sở kinh doanh nhớt động cơ. Kết quả kiểm tra đo lường và chất lượng cụ thể đã được báo cáo và đề nghị Thanh tra Sở KH&CN xử lý theo quy định của pháp luật.

Phối hợp kiểm tra về đo lường với các huyện, thị Tam Bình, Bình  Minh và Mang Thít, kiểm tra 16 xã, với 622 cơ sở sản xuất, kinh doanh (trong đó có 08 hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em). Tổng số phương tiện đo các loại được kiểm tra là 954, phát hiện 150 hộ sử dụng cân ở chợ quá hạn kiểm định và 08 hộ kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Đoàn kiểm tra cho làm cam kết khắc phục có thời hạn. Phạt 03 hộ kinh doanh cố định sử dụng cân hết hạn kiểm định với số tiền 600.000đ. Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh và huyện, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ nhằm ổn định thị trường phục vụ nhân dân tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn Vĩnh Long, từ ngày 27/12/2016 đến ngày 24/01/2017.  Phối hợp với Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở kinh doanh hàng hóa mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy có chất lượng không phù hợp QCVN 2:2008/BKHCN.

1.4. Về TBT.

Cập nhật và chọn lọc đưa 94 bài, tin tức sự kiện liên quan đến hoạt động TBT lên trang Website TBT-VL. Tiếp nhận 96 Bản tin cảnh báo từ TBT Việt Nam. Số lượt người truy cập Website TBT-VL:  2.295 lượt người truy cập trong 6 tháng đầu năm 2017. Nâng tổng số hiện nay lên đến 97.105 lượt người truy cập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi kiến thức về TBT trên Website TBT-VL với những nội dung tập trung chủ yếu: Tin tức-Sự kiện; Hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Thông tin thị trường; Doanh nghiệp cần biết; Tranh chấp thương mại; Nghiên cứu-Trao đổi. Nghiên cứu biên tập nội dung tin chọn lọc, cải thiện nội dung website, tăng số lượng bài, tin phục vụ doanh nghiệp và nhân dân.

1.5. Về dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thực hiện theo lộ trình tự chủ, Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã thực hiện việc triển khai, rà soát, đánh giá hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo thông báo số 86/TB-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh về đánh giá, sắp xếp lại hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng theo công văn số 40/STC-GCS ngày 11/01/2017 của Sở Tài chính. Báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo công văn số 640/STC-TCHCSN ngày 15/05/2017 của Sở Tài chính. Xây dựng phương án tự chủ của đơn vị theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP và theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 theo công văn số 499/STC-TCHCSN ngày 18/04/2017 của Sở Tài chính về việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn dự toán chi thường xuyên năm 2017.  Xây dựng kế hoạch tài chính năm 2018 và thực hiện mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và giải ngân kinh phí theo dự toán được phê duyệt năm 2017.

Thực hiện kiểm định tại các chợ và các tổ chức/cá nhân trong và ngoài tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 (tính đến 03/06/2017) được 18.050 phương tiện đo (PTĐ) các loại, cấp 11.446 giấy chứng nhận kiểm định, dán tem 16.311 PTĐ), đóng dấu 16161 PTĐ, đạt tỷ lệ 69,4 % so với kế hoạch đề ra.

- Nhằm phát triển dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đóng góp vào chuỗi sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa của tỉnh, Trung tâm đã lập thủ tục đề nghị chỉ định hiệu chuẩn (HC) phương tiện đo (HC nhiệt ẩm kế không khí, HC cân phân tích, cân kỹ thuật, quả cân M1…); đề nghị chứng nhận bổ sung kiểm định viên cho 05 Viên chức phòng kỹ thuật; Thực hiện đánh giá HTQLCL ISO/IEC 17025 và khắc phục những điểm không phù hợp sau đánh giá ISO/IEC 17025:2005 đến nay Văn Phòng chứng nhận công nhận và cấp VILAS. Bổ sung hồ sơ về đề nghị chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo theo yêu cầu của Tổng cục TCĐLCL đến nay được Tổng cục TCĐLCL quyết định. Tham gia Dự án năng suất chất lượng giai đoạn 2016 - 2020 tư vấn xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho 01 DN. Tiếp tục tham gia với Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3 và SMEDEC 2 tiếp tục thực hiện dự án “Thúc đẩy hoạt động sản xuất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại tỉnh Vĩnh Long.

2. Kết quả thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thuộc Chương trình quốc gia “nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” theo Quyết định 712/QĐ-TTg, ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham mưu Ban điều hành dự án ban hành Quyết định số 53/QĐ-BĐH ngày 21/4/2017 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020”. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban điều hành; đề cử danh sách doanh nghiệp tham gia dự án và kế hoạch thực hiện dự án năm 2017.

Hoàn thành thủ tục đề nghị hỗ trợ 10 doanh ngiệp (DN) xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng,…. Hoàn thành thủ tục phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát tại 130 DN và Đo lường năng suất lần thứ 1 tại 50 DN. Phối hợp với 03 tổ chức tư vấn thực hiện hoạt động đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế tại 08 DN. Đến  nay đã hoàn thành thủ tục đánh giá chứng nhận và công nhận cho 06 DN và hoàn thành việc hỗ trợ đánh giá chứng nhận cho 01 DN. Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) thực hiện hoạt động đào tạo, hướng dẫn xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 cho 01 DN.

3. Kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tham mưu Sở trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động cơ quan HCNN năm 2017. Trong tháng 9 các đơn vị hành chính gửi báo cáo và tháng 10 sẽ thực hiện kiểm tra tại chỗ 26 đơn vị hành chính trong tỉnh.

Nhằm thực hiện tốt các nội dung của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Chi cục đã ban hành công văn số 04/CCTCĐLCL-QLCL ngày 12/1/2017 về việc đăng ký tham gia tập huấn HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001. Kết quả đến nay đã có 571 cá nhân đăng ký tham dự, đang tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn vào tháng 7/2017.

4. Nhận xét, đánh giá.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở KH&CN, CCVC của đơn vị bám sát kế hoạch thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có những lĩnh vực nổi bật như: Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về TCĐLCL. Tham mưu thực hiện tốt kế hoạch ISO hành chính công vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước và dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016-2020”, công tác hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng áp dụng tiêu chuẩn cơ sở; Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước TCĐLCL tại địa phương. Hoạt động Trung tâm kỹ thuật TCĐLCL có nhiều cố gắng bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục, Sở KH&CN thực hiện hoàn thành kế hoạch. Công tác kiểm định đạt 69,4% so với kế hoạch năm, đã mở rộng thêm được một số dịch vụ tư vấn, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó một số nội dung hoạt động cũng còn hạn chế như: Hoạt động dịch vụ TCĐLCL tuy có bước phát triển nhất là về lĩnh vực tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng nhưng còn đang trong quá trình vừa học vừa làm. Các trang thiết bị được đầu tư chưa phát huy hết tiềm năng. Công tác kiểm tra hàng bao gói sẵn gặp không ít trở ngại trong khâu xác định khối lượng bao bì vì phải phá hủy mẫu. 

II. NHIỆM  VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Nhằm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, các phòng, đơn vị tập trung thực hiện tốt nội dung kế hoạch công tác năm 2017, đi sâu triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm cụ thể như sau:

- Tham mưu Sở dự thảo quyết định bổ sung chứng năng, nhiệm vụ về thanh tra chuyên ngành cho Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo đúng nghị định 27 của Chính phủ, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện thanh tra theo chức năng vào năm 2018.

- Tiếp tục hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hóa và mã số mã vạch theo quy định. Tiếp tục thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đợt 2 năm 2017. Phối hợp, hỗ trợ kiểm tra đo lường theo kế hoạch Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị, thành phố. Tham gia phối hợp kiểm tra theo yêu cầu của Sở Khoa học Công nghệ và UBND tỉnh;

- Triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn áp dụng, duy trì, cải tiến, cập nhật hệ thống tài liệu và đánh giá nội bộ HTQLCL theo yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan HCNN. Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Long năm 2017 vào tháng 10/2017.

- Phối hợp đơn vị chứng nhận được chỉ định thực hiện đánh giá chứng nhận HTQLCL cho 09 doanh nghiệp thuộc dự án giai đoạn 2011-2015. Phối hợp đơn vị tư vấn đã chỉ định thực hiện xây dựng, áp dụng đánh giá chứng nhận HTQLCL theo ISO 9001, ISO 14000, ISO/TS 29000, BSCI, HACCP….; chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn nước ngoài cho các đơn vị tham gia Dự án Năng suất chất lượng năm 2017. Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện đo lường năng suất lần thứ 1, tại 50 doanh nghiệp.

-  Duy trì Bản tin điện tử trên website TBT-VL, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến công tác TBT trong tỉnh, các Hiệp định kinh tế với các quốc gia Á – Âu, các rào cản thương mại đối với nông sản và các hàng hóa xuất khẩu trong tỉnh. .

- Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thu dịch vụ của 6 tháng cuối năm là 830.905.000 đồng; Thực hiện quyết toán chứng từ thu chi tài chính năm 2016 theo thông báo Sở Tài chính; Lập dự toán kinh phí năm 2018 trình Sở Tài chính phê duyệt. Lập Danh mục nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2018 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 của Bộ KHCN sau khi Phương án tự chủ theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP và theo hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật khác. Điều chỉnh mức thu chi phí dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm một số phương tiện đo do không còn phù hợp với giá thị trường nhằm gắn thu để bù chi cho hoạt động chuyên môn.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định 6 tháng cuối năm 2017 là 7.650 PTĐ các loại. Triển khai tốt và có hiệu quả các thiết bị đã được tổng cục TCĐLCL chứng nhận và chỉ định nhằm đáp ứng theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp trong ngoài tỉnh; Lập thủ tục gửi về Cục an Toàn Bức xạ Hạt nhân xin chỉ định thử nghiệm vàng trang sức mỹ nghệ.

- Thực hiện kiểm định định kỳ các thiết bị chuẩn đã đến hạn kiểm định; Lập báo cáo kiểm định PTĐ, tình hình sử dụng chuẩn đo lường và quản lý kiểm định viên theo Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30/09/2013. Phát triển mạnh kiểm định/hiệu chuẩn, sửa chữa, thay thế, lắp đặt PTĐ phục vụ yêu cầu SX-KD-DV.

- Tiếp tục tham gia Dự án năng suất chất lượng tư vấn về ISO 9001: 2015 cho 02 doanh nghiệp. Tiếp tục tham gia với SMEDEC 2 thực hiện dự án “Thúc đẩy hoạt động sản xuất và chất lượng” thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”./.

Nguyễn Văn Giới
Chi cục trưởng Chi cục TC-ĐL-CL Vĩnh Long