Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2018