Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII (năm 2018 - 2019)

Đăng bài thanhtuyen T6, 13/04/2018 - 07:28

Thực hiện công văn số 1076/UBND -VHXH ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII năm 2018-2019 (gọi tắt là Hội thi); Để hội thi thành công tốt đẹp và thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia dự thi, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm, hỗ trợ thông báo và tuyên truyền, vận động và đôn đốc các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý tích cực tham gia dự thi.

Ông Hà Văn Sơn - Chủ tịch LHH triển khai Hội thi tại huyện Long Hồ

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, lần thứ VII (2018 - 2019) do Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên Đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn cùng phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh phát động, nhằm khơi dậy phong trào thi đua lao động sáng tạo thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Vĩnh Long, từ đó thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các công trình, giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội…

Hội thi được phát động với 06 lĩnh vực dự thi gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Công nghiệp, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Công nghệ sinh học, nông, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y - dược, an toàn thực phẩm; Giáo dục, đào tạo. Mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Hội thi sẽ lựa chọn những giải pháp đạt giải đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng vào trong sản xuất và đời sống.

Thời gian nhận giải pháp từ ngày phát động đến hết ngày 30/4/2019.

Sự tham gia của các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà khoa học sẽ làm cho những giải pháp kỹ thuật ngày càng thêm phong phú, đa dạng và khuyến khích các tài năng sáng tạo thuộc các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới phục vụ sản xuất và đời sống đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quí cơ quan, đơn vị và các cá nhân có thể tham khảo tại Website của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Vĩnh Long về hồ sơ dự thi, thể lệ, qui chế … theo địa chỉ: http://www.lienhiephoi.vinhlong.gov.vn

THANH TUYỀN