Hội thảo “Thực trạng và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu về khô hạn và xâm nhập mặn ở Vĩnh Long”

Đăng bài thanhsang T6, 13/05/2016 - 01:37

Nhằm đánh giá tình hình và đề ra giải pháp ứng phó hạn, mặn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ngày 12/5/2016, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) phối hợp với Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu về khô hạn và xâm nhập mặn ở Vĩnh Long”, ông Trương Quang Phú - Chủ tịch Liên hiệp hội, ông Hồ Công Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, ông Liêu Cẩm Hiền - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Vĩnh Long đồng chủ trì Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo là đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Sở NN&PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đài Khí tượng Thuỷ văn; Phòng Công thương, Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; đại diện UBND các xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Toàn cảnh Hội thảo

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng thể hiện rõ rệt theo hướng khắc nghiệt, nó không chỉ là vấn đề về môi trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (hiện đã có 10/13 tỉnh, thành phố công bố thiên tai, trong đó có Vĩnh Long).

Hội thảo được nghe nhiều báo cáo tham luận cũng như thảo luận xoay quanh nội dung trọng tâm về thực trạng và giải pháp ứng phó BĐKH về khô hạn và xâm nhập mặn ơ Vĩnh Long. Theo đó, các báo cáo đã nhận định và đánh giá tình hình hạn, mặn trên địa bàn huyện Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít là nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân… Đồng thời, đại biểu cũng đề ra nhiều giải pháp thiết thực: tăng cương công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin dự báo kịp thời nhằm nâng cao nhận thức về BĐKH để người dân đoàn kết, chủ động ứng phó; tiến hành nạo vét kênh mương, lưu trữ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên nước; đẩy nhanh tiến độ các công trình thuỷ lợi; hỗ trợ kinh phí, giống lúa chịu mặn và kỹ thuật phù hợp với từng địa phương; triển khai tập huấn và biên soạn tài liệu dạng bướm tin về kỹ thuật, quy trình, giải pháp tháo phèn, rửa mặn cũng như tích trữ, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước trong tưới tiêu và sinh hoạt; ...

Kết thúc Hội thảo, ông Trương Quang Phú - Chủ tịch Liên hiệp hội đã kết luận và khuyến nghị nhiều giải pháp quan trọng mà các địa phương cần quan tâm thực hiện, đồng thời nhấn mạnh, BĐKH và tình hình khô hạn, xâm nhập mặn không chỉ diễn ra trong năm 2016 mà sẽ còn tiếp diễn với mức độ ngày càng nghiêm trọng nên đòi hỏi phải có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng và toàn xã hội trong việc chủ động ứng phó một cách bài bản, lâu dài./.

THANH SANG