Hội thảo “Liên kết và phát triển nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Đăng bài trieuuyen T2, 27/11/2017 - 09:47

Ngày 24/11/2017, tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đã diễn ra hội thảo “ Liên kết và phát triển nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Đến dự và tham gia hội thảo có ông Vũ Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia, bà Trần Hoài Phương – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, đại diện  các Trung tâm Thông tin và thống kê/Trung tâm thông tin KH&CN, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin KH&CN các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các Trường đại học, cao đẳng và các cơ cơ quan có liên quan của Thành phố cần Thơ.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã được trình bày như: Hiện trạng phát triển nguồn cơ sở dữ liệu KH&CN tại Việt Nam; Sự cần thiết trong việc hợp tác, liên kết và chia sẻ nguồn lực thông tin KH&CN; Kinh nghiệm xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN tại Trung tâm thông tin và Thống kê KH&CN thành phố Hồ Chí Minh; Kinh nghiệm xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu điện tử tại Trung tâm học liệu – Đại học Cần thơ; Mạng thông tin KH&CN - Giải pháp  hợp tác, liên kết cơ sở dữ liệu KH&CN. Đề xuất các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu số và cơ sở dữ liệu KH&CN trong hệ thống các đơn vị thông tin, thư viện.

Trong phần trao đổi, các đại biểu  đã chia sẻ, nêu lên các khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thông tin KH&CN tại các địa phương, Cục thông tin KH&CN quốc gia, đơn chủ trì hội thảo và các diễn giả đã ghi nhận, giải đáp và thông tin các nhiệm vụ, dự án sẽ được thực hiện có liên quan đến hoạt động thông tin/liên kết và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN trong thời gian tới. Các đại biểu nhất trí cao về “ Liên kết và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN vùng đồng bằng sông Cửu Long”.         

                                                                                                                                      Triệu Uyên