Hội nghị thường niên lần thứ XVI Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Đăng bài trieuuyen T5, 05/07/2018 - 08:32

Ngày 28-29/6/2018, tại TP. Đà Nẳng đã diển ra Hội nghị thường niên lần thứ XVI Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ (Vietnam Library Consortium on e-resources).​ Dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia được giao nhiệm vụ tổ chức, duy trì và phát triển Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Tham dự Hội nghị có TS. Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - chủ trì hội nghị; TS. Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Tạ Bá Hưng - Bộ Khoa học và công nghệ và trên 150 đại biểu đại diện cho 80 cơ quan thông tin-thư viện đến từ các sở khoa học và công nghệ, trường đại học, cao đẳng, thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, trung tâm thông tin trong cả nước.

Được thành lập vào tháng 12 năm 2004, tại Hà Nội, Liên hợp Thư viện Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ ra đời nhằm bổ sung các nguồn tin điện tử cho các thư viện ở Việt Nam, tăng cường việc chia sẻ nguồn lực, sử dụng hiệu quả kinh phí bổ sung tài liệu và tập hợp trong một tổ chức để đàm phán các nhà xuất bản, nhà phân phối cơ sở dữ liệu. Hội nghị chính là dịp để các trung tâm thông tin - thư viện chia sẻ, học hỏi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ thư viện cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển.

Trong bài phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đánh giá cao vai trò của thông tin khoa học và công nghệ: "Trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, thông tin khoa học và công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển nói riêng và cho nền kinh tế nói chung. Cốt lõi của Công nghiệp 4.0 là mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều được thực hiện trên nền tảng các kho dữ liệu khổng lồ được tạo lập, xử lý, phân tích và cung cấp trong thời gian thực. Những nước có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới đều là những nước tạo lập và sở hữu các nguồn thông tin khoa học và công nghệ phong phú và đa dạng nhất, đồng thời cũng là những nước khai thác và sử dụng các nguồn thông tin này nhiều nhất để tạo ra các tri thức và giá trị mới cho xã hội".

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hợp thư viện năm 2016-2017; đề ra kế hoạch hoạt động và đẩy mạnh hợp tác bổ sung và chia sẻ nguồn tin giữa các đơn vị thành viên trong giai đoạn tới, đồng thời Hội nghị cũng tập trung thảo luận các vấn đề về: vai trò của Liên hợp thư viện trong việc góp phần nâng cao năng lực tiếp cận Công nghiệp 4.0; tăng cường hiệu quả khai thác và sử dụng các nguồn tin điện tử khoa học và công nghệ của Liên hợp; xác định một cơ chế tổ chức và vận hành Liên hợp phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay...

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn quan tâm hỗ trợ phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của đất nước. Hiện tại, Bộ đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm tạo lập và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng khoa học Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang chủ trì triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” và nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Khoa học và Công nghệ”, tất cả đều nhằm hình thành kho tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ đầy đủ nhất phục vụ cho nghiên cứu, triển khai và đổi mới sáng tạo cũng như nâng cao nền tảng tri thức khoa học cho toàn xã hội.

Triệu Uyên