Hội nghi giao ban tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện năm 2018

Đăng bài trieuuyen T3, 15/01/2019 - 03:06

Ngày 11/01/2019 tại UBND huyện Tam Bình, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Lê Ngọc Đức – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng các huyện /thị/ thành phố, một số phòng có liên quan của huyệnTam Bình và các phòng/đơn vị của Sở KH&CN.

          Toàn cảnh hội nghị

Trong  năm 2018, cấp huyện đã chủ trì và phối hợp với các phòng/đơn vị của Sở KH&CN, các cơ quan của tỉnh và tại địa phương triển khai đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: công tác tham mưu, tuyên truyền pháp luật về KH&CN, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, công tác Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng ( kiểm tra về đo lường: đã kiểm tra 2.909 hộ sản xuất kinh doanh với 3.193 phương tiện đo, phát hiện vi phạm 410 phương tiện đo, chiếm 12,8%; Kiểm tra về chất lượng: tổng số 1.007 hộ, số sản phẩm được kiểm tra là 1.443, phát hiện 144  trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 10,0%; Công tác kiểm định: đã kiểm định tổng số 5.505 phương tiện đo, kết quả có 243 phương tiện đo không đạt, chiếm tỷ lệ 4,38%; Công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn quản lý tài sản sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp (thành phố Vĩnh Long); Phối  hợp kiểm tra 01 cơ sở sản xuất vi phạm về sở hữu trí tuệ (huyện Long Hồ); Khảo sát 09 cơ sở, 02 hộ sản xuất kinh doanh và 01 hợp tác xã về điều kiện hỗ trợ bảo hộ phát triển tài sản trí tuệ; Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho hợp tác xã (02), nhãn hiệu tập thể (01) và làng nghề (01); Hỗ trợ 02 hộ trong làng nghề bánh tráng giấy( huyệnTam Bình) đăng ký mã số mã vạch; Thẩm định hồ sơ đủ điều kiện X- quang trong chẩn đoán y khoa cho Trung tâm y tế huyện Tam Bình, 02 cơ sở ở thị xã Bình Minh; Các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN đã cung cấp hơn 43.000 lượt thông tin tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: Đã nghiệm thu 05 đề tài/dự án năm 2017 chuyển sang và năm 2018, đang triên khai 05 đề tài/dự án, 44 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất.

Ngoài ra, các địa phương còn phối hợp với Huyện đoàn và phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức đạt kết quả tốt Hội thi Tin học trẻ cấp huyện năm 2018; Phối hợp với Liên Hiệp các Hội khoa học và  kỹ thuật Vĩnh Long tuyên truyền và hướng dẫn về Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VII năm 2018 – 2019(TP. Vĩnh Long, huyện Tam Bình) ; Phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức cho cán bộ Hội nông dân và nông nghiệp tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN (huyện Mang Thít);…

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất với kết quả đạt được trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ trong tâm quý I năm 2019; trao đổi, bổ sung một số công việc đã thực hiện cũng như các nhiệm vụ trong năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong -  Phó giám đốc Sở KH&CN biểu dương các kết quả đạt được của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố trong năm 2018. Trao đổi các vấn đề cấp huyện quan tâm,  đặt ra như: thanh quyết toán dự án; hỗ trợ làm VietGAP; tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả, có thể học tập áp dụng tại địa phương; tiêu thụ trái thanh long, lúa hữu cơ,…Thống nhất với kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2019, đặc biệt là tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019./.

Triệu Uyên