Hội nghị giao ban "Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2016"

Đăng bài trieuuyen T5, 13/04/2017 - 02:56

Ngày  5/4/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã diễn ra Hội nghị  giao ban Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ cấp  huyện năm 2016 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – Kết quả hoạt động Quý I – Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện UBND, Phòng Kinh  tế/ Kinh tế- Hạ tầng các huyện /thị/ thành phố, đại diện các phòng và đơn vị Sở KH&CN, Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt hoạt động của Sở  KH&CN năm 2016 trên tất cả các hoạt động như công tác tham mưu, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, phát triển tiềm lực KH&CN, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ, Quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ, quản lý Tiêu chuẩn  - Đo lường – Chất lượng, công tác Thông tin KH&CN, công tác thanh, kiểm tra KH&CN.

Đối với cấp huyện, năm 2016 đã  chủ trì  và phối hợp triển khai đạt kết quả tốt theo kế hoạch  đề ra, cụ thể như: công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, công tác Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ( kiểm tra 2.488 phương tiện đo và lấy 155 mẫu sản phẩm hàng hóa để đánh giá chất lượng, kết quả có 329 phương tiện đo và 28 mẫu hàng hóa không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 13,22% và 18,06% và kiểm định 5.974 phương tiện đo, có 597 phương tiện đo không đạt, chiếm tỷ lệ 9,99%, công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ ( phối hợp trong hướng dẫn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Hội thảo về chỉ dẫn địa lý bưởi năm roi Bình Minh,… ,Chủ trì và phối hợp thực hiện 14 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN vùng nông thôn, trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: đã có 16 đề tài/dự án được triển khai, trong đó có 07 đề tài/ dự án của năm 2015 chuyển sang, đã nghiệm thu 06 đề tài đạt loại khá.

Ngoài ra, các địa phương còn xây dựng 46 mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn như:  mô hình trồng nấm, nuôi cá, tưới phun trên rau và cây ăn trái,…

Riêng trong quý I/2017 các huyện/ thị /thành phố  đã tổ chức, phối hợp  triển khai tốt các hoạt động theo kế hoạch được phê duyệt: trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn –Đo lường – Chất lượng, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng  tiến bộ KH&CN,…

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với kết quả đạt được trong năm 2016 và quý I/2017, trao đổi các  biện pháp phối hợp với các phòng/đơn vị của Sở KH&CN trong thực hiệm nhiệm vụ 2017.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn văn Hiếu – Giám đố Sở KH&CN  biểu dương các kết quả đạt được của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố đã đạt đượng trong năm 2016 và quý I/2017. Trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN Vĩnh Long cũng như  các hoạt động của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng trong năm 2017.

Triệu Uyên